لامپهای بخار جیوه

لامپهای بخار جیوه پر فشار استاندارد مجهز به آرک تیوب بخار جیوه از جنس کوارتز دارای یک الکترود کمکی جهت جرقه زنی سریع ومطمئن جهت سهولت در روشن شدن لامپ می باشد

ادامه مطلب

لامپ HID

 

لامپهایHID در کلاس لامپ های out door

می باشد . و تاکنون هیچ رقیبی در بازار 

روشنایی در این کلاس برای لامپ فوق

پیدا نشده است...

 

 

ادامه مطلب: لامپ HID

لامپهای بخار سدیم

این نوع لامپها بدلیل بهره نوری وطول عمر بالا در مکانهایی مورد استفاده قرار می گیرند

که عمدتا حرکت وجود دارد همچنین در مکانهایی که ضریب تشخیص رنگ برای مصرف

کننده مهم نباشد مورد استفاده قرار می گیرند...

 

 

 

ادامه مطلب: لامپهای بخار سدیم

لامپهای کم مصرف

مزیت لامپهای کم مصرف نسبت به رشته ای:

1-بهره نوری بالاتر

2-تولید گرمای کمتر...

 

 

 

ادامه مطلب: لامپهای کم مصرف